Fohlen 2020

MMN Felica (brown)

TTA Olivia (brown)

Sun Star Granit's Fable (MSG)

MMN Zeus (beige) 

MMN Fernando (brown) 

MMN Fancy (trueblack)

MMN Funny (medium fawn) 

MMN Felix (brown) 

CCA Fina (light fawn)